Veel gestelde vragen

Wellicht heeft u over Private Lease bij De Merkspecialist vragen. Voor uw gemak hebben we de meest gestelde vragen op een rij gezet. Met deze antwoorden hopen wij u een duidelijk en helder inzicht te geven over Private Lease. Niet alleen over de vele voordelen, de rechten maar ook welke plichten u heeft. Kleine letters bestaan niet bij ons. Mocht u een vraag hebben die hier niet bij staat, aarzel dan niet en neem contact op met ons.

Met wie werkt De Merkspecialist Private Lease samen?
Wij zijn een samenwerking met JustLease aangegaan. Hiermee hebben wij veel ervaring met private lease binnengehaald.  Zij zijn de eerste leasemaatschappij die begonnen is met private lease en hebben een hoge klantenwaardering.

Wat houdt het acceptatieproces in?
Na het indienen van een lease aanvraag start het acceptatieproces. Hiermee bepalen we per persoon of het private leasen van een nieuwe of gebruikte auto mogelijk is. Dit proces bestaat uit een aantal stappen, die hieronder beschreven worden. Onderdeel van het proces is het aanleveren van uw persoonlijke gegevens en belangrijke documenten, zoals een kopie van uw rijbewijs en een loonstrook. Zo checken we onder meer of uw rijbewijs geldig is en belangrijker nog; of u kredietwaardig bent.

Bekijk hier de stappen van het acceptatieproces:

Stap 1: Kredietwaardigheid
We gebruiken de NAW-gegevens uit uw leaseaanvraag om samen met EDR Credit Services inzicht te krijgen in uw kredietwaardigheid.

Samen met EDR Credit Services beoordelen we uw kredietwaardigheid. Indien we het kredietrisico te hoog achten, dan zijn we genoodzaakt om uw aanvraag af te keuren. We stellen u hiervan per e-mail op de hoogte. Heeft u naar aanleiding daarvan behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met EDR Credit Services. Als uw kredietwaardigheid in orde is, dan ontvang u van ons per e-mail de inloggegevens voor MijnJustlease, de onlineomgeving waar u alles regelt met betrekking tot uw leaseauto.

Stap 2: Documenten aanleveren
Om het acceptatieproces te kunnen voltooien hebben we een aantal documenten van uw nodig.

Wij hebben de volgende documenten nodig om de lease aanvraag te kunnen voltooien. Deze kunt u in de MijnJustlease omgeving uploaden.

Het gaat om de volgende documenten in PDF bestand:

 • Kopie (geldig) Nederlands rijbewijs, voor- en achterzijde;
 • Kopie loonstrook, maximaal twee maanden oud;
 • Kopie bankafschrift(en)/bankafschrift van de gemachtigde rekening (niet ouder dan twee maanden) waarop de woonlasten (huur/hypotheek) en salarisinkomsten zichtbaar zijn. De kopie van uw bankafschrift dient van een volledige maand te zijn;
 • Het ondertekende leasecontract, ofwel de complete leaseaanvraag.

Screenshots (schermafbeeldingen) en foto’s van loonstroken en bankafschriften accepteren we niet.

 Uitzonderingen:

 Arbeidscontract bepaalde tijd
Heeft u een arbeidscontract voor bepaalde tijd of bent u korter dan een jaar in dienst? Dan vragen we ook om een werkgeversverklaring van maximaal drie maanden oud met een firmastempel en ondertekend door de werkgever, dan kan u genieten van uw lease auto.

 ZZP’er
Bent u ZZP’er? Dan verlangen we geen loonstrook van u, maar wel een uittreksel van de KVK van maximaal drie maanden oud, waarmee u aantoont dat u ZZP’er bent en de meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst aanlevert. Die kun u opvragen via de website van de Belastingdienst.

Als ZZP’er moet u minimaal een jaar lang zelfstandig ondernemer zijn.

Ondernemer in loondienst van eigen onderneming
In dit geval hebben we ook het volgende nodig: een KVK-uittreksel en de meest recente inkomensverklaring, niet ouder dan drie maanden. Een loonstrook is niet nodig.

 Uitkering
Krijgt u een uitkering? Dan vragen we niet om een loonstrook, maar een uitkeringsspecificatie, zodat we weten hoe hoog uw uitkering is. Ook vragen we om een toekenningsbesluit van uw uitkering.

 AOW en/of aanvullend pensioen
In deze situatie vragen we in plaats van een loonstrook om een meest recente pensioen- en/of AOW-specificatie.

 Buitenlands rijbewijs
Met een buitenlands rijbewijs kunnen we het acceptatieproces helaas niet voltooien. Om dat wel te kunnen doen, is het nodig om uw buitenlandse rijbewijs om te zetten naar een Nederlands rijbewijs.

 

Stap 3.
De laatste stap van het acceptatieproces betreft de controle van de documenten die u heeft aangeleverd. Onderdeel hiervan is een BKR-check. Na deze stap bepalen we of we uw leaseaanvraag wel of niet kunnen accepteren. Is dat niet het geval, dan laten we u per e-mail weten wat de reden van afkeur is. Afkeur betekent overigens niet dat u geen gebruik kunt maken van andere Justlease-diensten. Bel ons als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met uw (financiële) situatie. Het kan ook zijn dat we u een e-mail sturen met een verzoek om meer documenten, zodat we een nog beter beeld krijgen van uw (financiële) situatie.

In de onderstaande video wordt duidelijk hoe wij de private lease processen hebben ingericht. Van het eerste websitebezoek, tot een private leaseaanvraag, het afleveren van de auto en alle stappen daar tussenin.

Waarom een borg?
Wij vragen een borg om onze leaseprijzen extra laag te kunnen houden. Als leasebedrijf dragen wij het risico van de betalingen voor de auto. Wij willen dus graag zekerheid dat onze klanten de betalingen aan ons kunnen blijven voldoen.
Doordat wij deze borg vragen, hoeven wij geen extra kosten voor ons debiteurenrisico in de leaseprijs te verrekenen. Hiermee houden wij onze leaseprijzen extra laag en dat is gunstig voor u!

Moet ik aan het einde van de contractperiode een slottermijn voldoen?
Nee, u hoeft bij inlevering van de auto geen slottermijn te voldoen. Na het inleveren van de auto sturen wij wel een eindfactuur. Met deze factuur verrekenen wij de bedragen die wij nog aan u verschuldigd zijn of u aan ons. Wij betalen aan u terug: het borgbedrag*; het leasebedrag dat u vooraf voor de nieuwe maand betaald hebt, maar niet verreden hebt. U betaalt aan ons: meer gereden kilometers dan in de kilometerbundel zitten; alle schade(s) die wij bij inname constateren. * Als u een nieuwe auto heeft besteld zetten wij de borg van uw oude contract over naar uw nieuwe contract. Ook dan geldt dat u de borg weer terugkrijgt. U ontvangt de borg nadat u de auto in goede staat en zoals afgesproken in het contract terugbrengt.
Hoeveel borg moet ik betalen en hoe doe ik dat?
De hoogte van de borg is afhankelijk van de gekozen auto en staat vermeld in uw MijnJustlease-omgeving. Dit kunt u al zien nadat u een offerte hebt aangevraagd via de website en uw gegevens hebt ingevuld.

Betaling borg via iDEAL
U betaalt de borg via iDEAL. U doet dit via Mijn Justlease. Bij een voorraad auto betaalt u binnen 2 uur. Zo kunnen wij de snelle levering garanderen.

Voor overige auto’s vragen wij u zo snel mogelijk te betalen. Na de betaling van uw borg en afronding van uw bestelling, bestellen wij de auto.

Kom ik met een nulurencontract in aanmerking voor een leaseauto?
Nee, met een nulurencontract komt u helaas niet in aanmerking voor een leaseauto. Dat komt omdat u met een nulurencontract geen zekerheid hebt van een inkomen. U weet niet zeker of u kunt werken en ook niet voor hoeveel uur. Het leasen van een auto is een afspraak voor langere tijd. Wij willen dus graag zekerheid dat u de betalingen aan ons kunt blijven voldoen. Met een nulurencontract is het voor ons niet in te schatten of u de auto kunt blijven betalen.
Kan ik als student of gedetacheerde een auto leasen?

Ja, ook als student of gedetacheerde kunt u een auto leasen als u aan de voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden voor Private Lease?
U bent minimaal 18 jaar; U heeft een geldig Nederlands rijbewijs; U voldoet aan het minimuminkomen.
Is er een minimum inkomen?
Wij beoordelen per persoon of het leasen van een auto financieel mogelijk is. Wij vragen u om een kopie van een salarisstrook, bankafschrift en rijbewijs. Deze informatie gebruiken we om het financiële risico in te schatten. Voor deze controle maken we gebruik van de diensten van EDR Credit Services. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar uw woonplaats, woonsituatie en eventuele schulden of achterstallige betalingen. Na deze controle en die van onze financiële afdeling bepalen wij of u een auto bij ons kunt leasen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? 
Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, kunt u de leaseaanvraag ook via iemand anders, een bekende, laten verlopen. Deze persoon doet de leaseaanvraag en betaalt dan het maandelijkse leasetarief. Hoe u dat onderling verrekent, is aan u. Deze persoon is dan aansprakelijk voor de auto en u kunt alsnog een leaseauto rijden.

Wat houdt het Keurmerk Private Lease in?
Het Keurmerk Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om een betrouwbaar Private Leasecontract af te sluiten. Justlease is daarom erg trots dat wij per 1 februari 2018 dit keurmerk mogen voeren. Het Keurmerk Private Lease heeft samen met de Consumentenbond duidelijke afspraken gemaakt. Er zijn vijf pijlers waar het Keurmerk zich voor hardmaakt:

 • Eerlijke voorwaarden;
 • Compleet product;
 • Bescherming tegen te hoge financiële lasten;
 • 14 dagen bedenktijd;
 • Zekerheid bij klachten.

Op de website van het Keurmerk Private Lease vindt u meer informatie.

Welke gegevens zijn er nodig om mijn kredietwaardigheid vast te stellen?
Als leasebedrijf dragen wij het risico van de betalingen voor de auto. We willen dus zoveel mogelijk zekerheid dat onze klanten de betalingen kunnen blijven voldoen. Daarom laten wij de kredietwaardigheid van particulieren controleren door EDR Credit Services. Voor deze controle hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Kopie van een geldig Nederlands rijbewijs;
 • Kopie van een loonstrook waaruit blijkt dat u een vast dienstverband hebt.

Als u het inkomen van een mogelijke partner wil meenemen, dienen bovenstaande gegevens van deze partner ook te worden aangeleverd.

Kan ik ook private leasen als ik geen Nederlands rijbewijs heb?
Wanneer u een Europees rijbewijs heeft kan u, mits u wel een Nederlands identiteitsbewijs hebt, gewoon leasen bij Justlease. Lever in dit geval dan zowel een kopie van het Europese rijbewijs als van het Nederlands identiteitsbewijs aan.
Wat is een BKR-registratie en word ik ook geregistreerd?
Als u ergens een lening of krediet afsluit, dan wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie, afgekort BKR. U heeft dan een BKR-registratie. Zo ontstaat een overzicht van alle leningen die u heeft afgesloten. Ook eventuele betalingsachterstanden die bij deze registratie horen, worden vastgelegd. Het BKR kan particulieren op deze manier beschermen tegen te veel leningen en de daarbij behorende (hoge) rentes. Registratie van uw leasecontract hoeft absoluut niet nadelig te zijn. Wanneer u netjes het afgesproken maandbedrag voldoet, zien andere of toekomstige kredietverstrekkers dat u een trouwe betaler bent. Wel kan deze registratie mogelijk invloed hebben op andere financieringsaanvragen, zoals een hypotheek.
Welke toetsing vindt er voor de bestelling plaats?
Voordat wij een bestelling definitief maken, controleren wij eerst een aantal zaken. We vragen onder andere om een kopie van een loonstrook, een bankafschrift en uw rijbewijs. Deze informatie gebruiken we om het financiële risico in te schatten. Voor deze controle maken we gebruik van de diensten van EDR Credit Services. Zo kijken we bijvoorbeeld naar uw woonplaats, woonsituatie, en eventuele schulden of achterstallige betalingen. Na deze controle en die van onze financiële afdeling bepalen wij of u een auto bij ons kunt leasen.

Goed om te weten: 
EDR Credit Services is niet dezelfde instantie als het BKR. EDR verzamelt informatie over kredietrisico’s en controleert alleen uw gegevens.

Bescherming tegen (te) hoge financiële lasten
Conform de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease, worden nieuw afgesloten contracten (na 1 februari 2018) geregistreerd bij het BKR. Het BKR en Justlease beschermen consumenten hierbij tegen teveel leningen en de daarbij behorende (hoge) rentes. Wel zo verantwoord!

Registratie van het leasecontract hoeft absoluut niet nadelig te zijn. Wanneer u netjes het afgesproken maandbedrag voldoet, zien andere of toekomstige kredietverstrekkers dat u een trouwe betaler bent. Wel kan deze registratie mogelijk invloed hebben op andere financiering aanvragen, zoals een hypotheek.

Welke persoonlijke documenten zijn nodig om mijn bestelling definitief te maken?
Om de bestelling van uw auto af te kunnen ronden, hebben wij een aantal documenten nodig. Nadat u alle gegevens hebt aangeleverd, hebben wij één werkdag nodig om uw kredietwaardigheid vast te stellen. Wij kiezen voor deze acceptatiewijze zodat wij zeker weten dat de overeenkomst voor zowel de klant als voor ons geen probleem is.

Benodigde documenten
Wij hebben de volgende documenten van u nodig:

 • kopie van uw geldig Nederlands rijbewijs;
 • kopie van uw Nederlandse ID-kaart of paspoort*;
 • kopie van uw loonstrook waaruit blijkt dat u een vast dienstverband heeft. De loonstrook toont de datum dat u in dienst bent getreden, uw thuisadres en bankrekeningnummer.

Staan deze gegevens er niet op? Dan hebben wij ook de volgende documenten nodig:

 • arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met adres en/of datum in dienst;
 • recent bankafschrift met bankrekeningnummer.

Als u het inkomen van een mogelijke partner wil meenemen, dienen bovenstaande gegevens van deze partner ook te worden aangeleverd.

* Heeft u geen Nederlandse ID-kaart of paspoort? Dan vragen wij u ook een uittreksel van de BRP (Basisregistratie personen) mee te sturen.

Geen vast dienstverband?
Heeft u geen vast dienstverband? Dan hebben wij de volgende aanvullende documenten nodig:

 • tijdelijk dienstverband: een loonstrook met een werkgeversverklaring;
 • ZZP’er: een uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 3 maanden oud;
 • gepensioneeerd: een kopie van uw AOW-specificatie én pensioenspecificatie.

Documenten uploaden in MijnJustlease
U kunt de benodigde documenten eenvoudig uploaden via MijnJustlease. Volg de instructies op het scherm om uw bestelling definitief te maken.

Terugkoppeling bestelling definitief
Wij controleren al uw documenten. Zodra deze akkoord zijn, ontvangt u hierover van ons een e-mail. Hierin bevestigen wij de overeenkomst en de bestelling van uw auto.

 

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

info@merkspecialistprivatelease.nl
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×